SMART 2022

W dniu 11 października 2022 r. odbyło się IV spotkanie z serii SMART2022. P.t.: „Wyzwania gospodarcze, a transformacja cyfrowa przemysłowych MŚP” zorganizowana przez Klaster METALIKA dla Przemysłu wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Nauk Stosowanych. W pierwszej części spotkanie miało charakter prezentacji, opisujących zastosowanie rozwiązań z zakresu: Rozwiązań dla MŚP w okresie dynamicznych zmian rynkowych. Swoje tematy przedstawili: Grzegorz Kowalewski z EURODORADZTWA, Piotr Wielgat z InTechMet, mecenas Michał Jędrzejczyk oraz dyrektor COP Poznań Andrzej Rosiek z ARP.
Druga część spotkania była poświęcona warsztatom SMART2022: Jak skorzystać z cyfryzacji?
I obejmowała kilka zagadnień: „Wdrażanie transformacji cyfrowej w opinii przedsiębiorstw przemysłowych” – prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński;
„Kompetencje przyszłości” – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
„Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości” – Wojciech Kmiecik, główny specjalista Działu Strategii i Rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
„Wprowadzenie do Przemysłu Przyszłości, modele biznesowe, zarządzanie zmianą” – dr Jarosław Rubin – ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
Dziękujemy naszym Partnerom merytorycznym oraz wszystkim którzy się zarejestrowali za udział w spotkaniu.
Konferencja cieszyła dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i została dobrze oceniona przez uczestników. Do zobaczenia za rok na kolejnym SMART.

AGENDA

„SMART2022. WYZWANIA GOSPODARCZE A TRANSFORMACJA CYFROWA PRZEMYSŁOWYCH MŚP”

11.10.2022 w Wałczu

miejsce: Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, sala nr 11

Rejestracja: od godz. 10:30

Organizatorzy: Klaster METALIKA dla Przemysłu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Współorganizatorzy/partnerzy naukowi: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Uczestnicy:

  • Przedsiębiorstwa Klastra METALIKA dla Przyszłości
  • Przedsiębiorstwa skupione w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Oddział Zachodniopomorski
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe z województwa zachodniopomorskiego oraz ościennych regionów
  • Przedstawiciele sektora nauki, samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu

PROGRAM

10.30-11.00 rejestracja i networking przy kawie
11.00 – 11.15 Powitanie i przedstawienie gości
11.15 – 12.15 Część 1: Rozwiązania dla MŚP w okresie dynamicznych zmian rynkowych
Możliwości wdrożenia programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – Grzegorz Kowalewski, EURODORADZTWO
Zamiast szlifowania – podniesienie wydajności obróbki krawędzi elementów po cięciu laserowym / plazmowym – Piotr Wielgat, InTechMet
Wyzwania sukcesji w przedsiębiorstwie a zabezpieczenie majątku – mec. Michał Jędrzejczyk
Wsparcie finasowania bieżącej działalności gospodarczej – dyr COP Poznań, Andrzej Rosiek, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.15 Część 2: Warsztaty SMART 2022. Jak skorzystać na cyfryzacji?
Wdrażanie transformacji cyfrowej w opinii przedsiębiorstw przemysłowych

– prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński

Czym jest przemysł przyszłości? Rozwój cyfrowy małych i średnich przedsiębiorstw jako misja Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

  • Kompetencje przyszłości – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
  • Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości – Wojciech Kmiecik główny specjalista Działu Strategii i Rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
  • Wprowadzenie do Przemysłu Przyszłości, modele biznesowe, zarządzanie zmianą – dr Jarosław Rubin, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
14.15 – 15.00 lunch & networking
15.00 – 15.30 Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu – zwiedzanie laboratoriów RCBR

SMART 2021 Archiwum (kliknij)

SMART 2020 Archiwum (kliknij)

SMART 2019 Archiwum (kliknij)

Comments are closed.