Energy Efficiency

H2020: EE-METAL

Luty 2019

 • 12-14 lutego w Pampelunie miało miejsce ostatnie projektowe spotkanie uczestników EE-METAL. Klaster Metalowy METALIKA reprezentowała Marzena Frankowska i Marek Dymsza. Gospodarzem był hiszpański partner projektu: Industry Association of Navarra (AIN). Po pracy, co już stało się tradycją gospodarze zorganizowali zwiedzanie wieczorne miasta. Pampeluna jest piękna!
 • Spotkanie z EWM AG S.A. (producentem sprzętu spawalniczego) w sprawie możliwości zastosowania energooszczędnych maszyn i urządzeń w przemyśle metalowo-maszynowym. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie firmy szerszemu gronu podmiotów zainteresowanych mniejszym zużyciem energii. Będzie to miało miejsce w marcu na spotkaniu Klastra Metalowego METALIKA.
 • “Efektywność energetyczna w przemyśle przetwórczym”, Bruksela, 7-8 lutego 2019 r. Organizatorem jest  EASME H2020. Wydarzenie zgromadzi projekty z konkursów SPIRE na lata 2014-2017, ale także inne projekty o istotnym znaczeniu dla efektywności energetycznej w przemyśle przetwórczym. Ze względów logistycznych udział ogranicza się do maksymalnie jednego przedstawiciela na (przemysłowego) partnera projektu. Agenda w załączniku. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SPIREContractorsMeeting. Plik do pobrania: SPIRE_Contractors’Meeting_Draft AGENDA 20181207.pdf
 • Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place – Bruksela, 19-20 February 2019 rejestracja – poprzez link.

Styczeń 2019

 • W ramach projektu EE-METAL zostały przeprowadzone szeroko zakrojone akcje mailingowe dedykowane dla interesariuszy i przedsiębiorstw branży metalowo-maszynowej.
 • 17 stycznia 2019 r w Hotelu Focus w Łodzi odbyła się Konferencja podsumowująca projekt EE-METAL z HORYZONTU 2020. Patronat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Konferencja została podzielona na dwie sesje:

SESJA 1 dotyczyła efektywności energetycznej w przemyśle metalowo-maszynowym

 • Założenia i cele projektowe MP Polskie Klastry Sp. z o.o., Koordynator Klastra Metalowego METALIKA
 • Rozwiązania i narzędzia wypracowane w projekcie Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z .o.
  • Metodologia audytu energetycznego
  • Metodologia wdrażania i adaptacji normy ISO 50001
  • Baza najlepszych dostępnych technik (BAT)  stosowanych w sektorze MMA
 • Dobre praktyki w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP
  • Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie – doświadczenia firmy – KUCA sp. z o.o.
  • Doświadczenia firmy z wdrożenia ISO 50001 – Elmot Sp. z o.o. (tbc)
  • Doświadczenia firmy z wdrożenia EnMS SCADA – Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.

SESJA 2  dotyczyła rozwiązań energooszczędnych w MŚP i ich finansowania

 • Finansowanie rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego – wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu – MP Polskie Klastry Sp. z o.o., Koordynator Klastra Metalowego METALIKA
 • Technologie przynoszące oszczędności w zużyciu energii
 • Fotowoltaika dla firm w innowacyjnym modelu bez wkładu własnego – Green Genius sp. z o.o.
 • Efektywność energetyczna oraz procesowa w procesach produkcyjnych w formule ESCO – Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o.
 • Innowacyjne rozwiązania LED – Luxon Sp. z o.o.
 • Monitoring zużycia energii EnMS/SCADA FreeEn Sp z o.o.
 • System zarządzania energią ISO 50001 PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. k. (tbc)

Po zakończeniu konferencji, miały miejsce żywe dyskusje na poruszane zagadnienia w odniesieniu do sytuacji rynkowej przedsiębiorców. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przygotowane materiały oraz zaangażowanie w wydarzenie kończące projekt EE-METAL.

PREZENTACJE DO POBRANIA
 • Program „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje Program Priorytetowego Wsparcia dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Nabór wniosków w ramach Fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym”. Wnioski należy składać w terminie od 03.12.2018 r. do 28.02.2019 r., http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br/ Szkolenie dla przedsiębiorców:  1.02.2019 r; godz. 9.00:00-14:10; rejestracja od godz. 8:30. Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102 Zakres szkolenia: warunki naboru, kryteria oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełnianie wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie); wymagana dokumentacja oraz ogólne informacje dotyczące programu Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1355,zapraszamy-na-szkolenie-przedsiebiorcow-zainteresowanych-wsparciem-innowacyjnych-technologii-srodowiskowych.html 

 • Konferencja podsumowująca projekt EE-METAL – 17 stycznia 2019 r. w Hotelu Focus w Łodzi. Patronat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenie.

Link do formularza rejestracyjnego: https://docs.google.com/forms/d/1v_gQJTFi3FFfLXYB1cmQ1l5XGN-Vx1TCXTKkn4Lq45k/viewform?edit_requested=true Plik do pobrania: Ramowy program konferencji

Grudzień 2018
 • W ramach projektu EE-METAL została przeprowadzona wysyłka NEWSLETTERA (wersja PL)  dedykowana do szerokiego grona odbiorców branży metalowo-maszynowej  z informacją o przeprowadzonych działaniach w projekcie.
 • W ramach projektu EE-METAL zostały przeprowadzone akcje mailingowe dedykowanej do firm audytowanych, interesariuszy oraz branży metalowo-maszynowej z prośbą o wypełnienie ankiet satysfakcji na stronach projektu.
 • Spotkanie z członkami Klastra Metalowego METALIKA oraz przedsiębiorcami zaproszonymi na którym zaprezentowano „Raport wyników z przeprowadzonych audytów w 21 przedsiębiorstwach branży metalowej i maszynowej”.
Październik 2018
 • Seminarium EE-METAL w Warszawie podczas Targów Energii Odnawialnej RE-Energy: „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”, Seminarium pod patronatem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska”(SAPE- Polska).
Sprawozdanie z seminarium na Targach RE-Energy 12.10.2018 – kliknij aby rozwinąć tekst
W dniu 12 października br. odbyło się seminarium „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”. Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu ,,Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’ (EE-METAL): Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska). Seminarium było jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej RE-energy odbywającym się w Warszawie.Podczas pierwszej części spotkania Pan Marek Dymsza z MP Polskie Klastry Sp. z o.o. zaprezentował  pokrótce działalność Klastra Metalowego Metalika oraz ideę projektu EE-METAL. Omówił także znaczenie efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Następnie Pani Marta Podfigurna z Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii przedstawiła wyniki audytów energetycznych polskich przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie oraz wynikający z nich potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Tę część spotkania podsumował swoim wystąpieniem Pan Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii omawiając wyzwania i sposoby finansowania poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Poruszono tu także kwestię istniejących barier w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz sposobów ich pokonywania.W drugiej części seminarium zaprezentowano potencjalne źródła finansowania inwestycji energooszczędnych dostępne dla sektora MŚP. W pierwszej kolejności swoje oferty omówili przedstawiciele instytucji finansowych (banków). Pani Edyta Watkowska, ekspert z Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiła instrumenty finansowe na rzecz wsparcia efektywności energetycznej dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Następnie Pan Krzysztof Rączka, dyrektor Regionu Szczecin zaprezentował oferowaną przez PKO Leasing S.A. ofertę finansowania inwestycji w oszczędność energii w formule leasingu. Omówiono także ofertę banku BGŻ BNP Paribas. Jego przedstawiciel – Pan Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju omówił programy, które wspierają inwestycje MŚP przyczyniające się do obniżenia zużycia energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.Istotną częścią wydarzenia była część poświęcona praktycznym możliwościom finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne w formule ESCO. Jako pierwszy rolę ESCO w realizacji i finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP zaprezentował Pan Adam Sierański, Prezes Zarządu firmy Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o. Omówił przykłady prowadzonych w przedsiębiorstwach działań bezkosztowych, niskonakładowych i inwestycyjnych. Następnie Pan Jacek Walski, właściciel firmy PREDA omówił przykład strategii inwestycyjnej ukierunkowanej na oszczędne instalacje i zarządzanie energią, jak również przedstawił przykłady modeli inwestycji w rozwiązania energooszczędne. Seminarium było także okazją do bezpośrednich spotkań, wymiany pomysłów, informacji i kontaktów między dostawcami rozwiązań finansowych oraz przedstawicielami sektora MŚP. Wszystkim uczestnikom i prelegentom obecnym podczas seminarium dziękujemy za udział i zapraszamy do pobrania dokumentów z tego spotkania:
PREZENTACJE DO POBRANIA (MPPK RE-Energy_12.10.2018SAPE_RE-Energy_12.10.2018AUiPE_RE-Energy_12.10.2018, BGK_RE-Energy_12.10.2018, PKO RE-Energy_12.10.2018, PARIBAS RE-Energy_12.10.2018, PEE_RE-Energy_12.10.2018, PREDA_RE-Energy_12.10.2018)
 • Informacja na stronie Targów Energii Odnawialnej RE-ENERGY o seminarium EE-METAL pt.: „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”, www.reenergyexpo.pl/wydarzenia-towarzyszace/ oraz www.polskieklastry.org/efektywnosc-energetyczna/
 • Przeprowadzenie szerokiej akcji mailingowej dedykowanej do przedsiębiorstw branży metalowo-maszynowej z zaproszeniem na seminarium RE-ENERGY w Warszawie.
 • Spotkanie Klastra Metalowego METALIKA w Wałczu. W ramach projektu EE-METAL Pan Adam Sierański – Prezes firmy Polska Efektywność Energetyczna sp. z o.o. przedstawił prezentację pt.: „Jak skutecznie i szybko obniżyć koszty zużycia energii?”
Wrzesień 2018 PLIKI DO POBRANIA:
 • Spotkania z potencjalnymi prelegentami na seminarium EE-METAL w Warszawie podczas Targów Energii Odnawialnej RE-Energy: „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”: Polska Efektywność Energetyczna, PREDA.
Lipiec 2018
 • Rozmowy z potencjalnymi prelegentami na seminarium EE-METAL w Warszawie podczas Targów Energii Odnawialnej RE-Energy: „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing,  Bank BGŻ BNP Paribas, GREEN S.A.
Czerwiec 2018
 • W wydaniu Control Engineering zostały opublikowane: “Wnioski z audytów energetycznych branży metalowej i maszynowej”. Zainteresowanych odsyłamy na stronę http://www.controlengineering.pl/wp-content/uploads/2018/06/Energia-2018-ewydanie.pdf – strona 38
 • 8 czerwca miało miejsce spotkanie Klastra Metalowego METALIKA połączone z obchodami „Europejskiego Tygodnia Energii” w ramach którego jesteśmy oficjalnym partnerem. Gospodarzem była firma TELEYARD sp. z o.o. – GRUPA TELEMOND z siedzibą w Szczecinie, (link do strony: www.telemond.com.pl)DZIEŃ ENERGII UE 2018 z KLASTREM METALOWYM METALIKA: „Efektywność energetyczna dla przemysłu metalowego – mniejsze zużycie, lepsza ochrona, większe zyski” Program wizyty obejmował:
  • Prezentację firmy TELEYARD Sp. z o.o. – Mariusz Kurkierewicz i Zygmunt Prochor
  • Prezentację projektu EE-METAL – jak przedsiębiorstwa przemysłu metalowego mogą wykorzystać efektywność energetyczną w szukaniu przewagi konkurencyjnej? – dr Marzena Frankowska, Marek Dymsza, MP Polskie Klastry sp z o.o.
  • System filtracji, osuszania i klimatyzacji w zakładzie produkcyjnym – założenia i korzyści
  • System odzysku energii w komorach malarskich
  • Jak to działa w praktyce? – zwiedzanie hali produkcyjnej
  Zapraszamy do zapoznania się z naszym wydarzeniem na oficjalnej stronie: http://www.eusew.eu/energy-days/metalika-metal-cluster’s-energy-day-2018-let’s-use-less-protect-better-earn-more
Maj 2018 Marzec 2018
 • Spotkanie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (IMiM) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z przeprowadzonymi działaniami jakie zostały zrealizowane w ramach projektu EE-METAL oraz warsztatami wydziału.
 • Seminarium projektu EE-METAL w Madrycie. W dniach 14-15 marca 2018 w Madrycie odbyło się seminarium projektu EE-METAL. Gospodarzem był hiszpański partner projektu Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM). Klaster METALIKA reprezentowała Marzena Frankowska. Spotkanie, jak zwykle odbywało się w pracowitej i sympatycznej atmosferze. Przed nami kolejne wyzwania związane z realizacją projektu EE-METAL.
Grudzień 2017
 • 6 grudnia 2017 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie klastrowe na którym zostały przedstawione klastrowiczom zagadnienia związane z powszechnością obowiązku przesyłania jednolitych plików kontrolnych JPK – zagadnienie przedstawiła p. Beata Kuśmierek z firmy TAX DEAL. O możliwościach dofinansowania dla firm w nowych konkursach opowiedziała Sylwia Osak z CIB. W drugiej części spotkania zostały omówione działania jakie miały miejsce w IV kwartale w projekcie EE-METAL oraz oferta współpracy PWSZ w Wałczu w ramach Centrum B+R, szczegóły przedstawił dr Wojciech Musiał. Na zakończenie były życzenia i drobny poczęstunek.
November 2017
 • We have been invited to the Cluster Conferenz METAL 29th November 2017 in Hennigsdorf, Germany. METALIKA Cluster delegation @KlasterMetalika and promotion of the EE-METAL project @ee_metal
 • RAPORT WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW W 21 PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY METALOWEJ I MASZYNOWEJ
 • W dniu 14.11.2017 r. odbyła się w Poznaniu konferencja pt. „Zarządzanie efektywnością energetyczną w MŚP – systemy monitorowania (EMS/SCADA) i zarządzania energią (ISO 50001)” realizowana w ramach projektu EE-METAL. Organizatorami byli Klaster Metalowy METALIKA, Agencja Poszanowania i Użytkowania Energii sp. z o.o. oraz TUV SUD Polska sp. z o.o. W wydarzeniu, wzięły udział przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie, które otrzymały indywidualne raporty z audytów energetycznych oraz zaproszeni goście m.in. ASKOM sp. z o.o. oferująca systemy monitorowania EMS/SCADA Bardzo dziękujemy za przybycie firmom klastrowym:
  • Ekomech sp. z o.o.
  • Kuca sp. z o.o.
  • Power Tech
  • Remprodex sp. z o.o.
Październik 2017
 • ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU EE-METAL: W ramach projektu EE-METAL „Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego” zapraszamy na konferencję „ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ W MŚP (MMA) – SYSTEMY MONITOROWANIA (EMS/SCADA) I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (ISO 50001)”. Termin i miejsce: Poznań, 14.11.2017 r.
 • 17 października w Łodzi i 19 października 2017 r. w Service Inter-Lab – Uniwersytetu Szczecińskiego, MP Polskie Klastry Sp. z o.o. koordynator Klastra Metalowego METALIKA oraz Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. W ramach projektu EE-METAL „Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego” finansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020 przeprowadzili warsztaty pt.: ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ W PRAKTYCE – DLA MŚP BRANŻY METALOWO-MASZYNOWEJ w których uczestniczyły osoby wydelegowane z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, odpowiedzialne w firmach za wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu oszczędności energetyczne.    
Wrzesień 2017
 • 29 września w PWSZ w Wałczu odbyło się spotkanie Klastra Metalowego METALIKA w ramach projektu EE-METAL. Podczas spotkania koordynatorzy projektu przedstawili obecne i najbliższe działania w projekcie EE-METAL w III i IV kwartale 2017. Zostały omówione planowane szkolenia dla wyznaczonych osób z firm biorących udział w projekcie, terminy i miejsca oraz seminarium nt efektywności energetycznej.
 • Brytyjska firma szuka producentów oprogramowania do zarządzania energią Firma z UK oferująca usługi związane z redukcją zużycia energii w korporacyjnych działach IT poszukuje producentów oprogramowania do zarządzania energią. Firma zmierza do rozszerzenia swojej oferty poprzez nawiązanie współpracy z nowymi producentami oprogramowania. Proponowane formy współpracy to wykup licencji lub całości praw. Szczegółów udziela Hubert Dyba, hubert.dyba@zut.edu.pl, 91 449 43 90
 • Serdecznie zapraszamy na 7. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Warszawie. Targi odbędą się w dniach 25-27 października 2017. Tematy targów będą rozdzielone na cztery główne sekcje: Odnawialna i zdecentralizowana produkcja energii, Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii, Usługi oraz Inteligentna Dystrybucja Energii i Energooszczędne Sieci.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami! Więcej informacji TUTAJ oraz TUTAJ
 • W dniach 11-12 września w Szczecinie w Serwisie Inter-Lab Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się IV seminarium projektowe EE-METAL. Organizatorem były MP Polskie Klastry Pierwszego dnia w części roboczej były omawiane zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, komunikacją oraz raportem technicznym. Dzień zakończył się zwiedzaniem Wałów Chrobrego i wspólną kolacją. Drugiego dnia były omawiane zagadnienia dotyczące EMS/SCADA i ISO 50.001 oraz ESCO.
Czerwiec 2017
 • 22 czerwca w siedzibie PGE S.A. w Warszawie miało miejsce spotkanie robocze w ramach projektu EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.: “Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA)”. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie: współpracy pomiędzy stronami, poszczególnych etapów projektu oraz trwających audytów wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PGE S.A oraz MPPK i AUiPE.
 • Zaproszenie Śniadanie z Ekspertem – 19.06.2017 – Poznań Efektywność-energetyczna w kontekście ISO 50001 – Projekt EE-Metal     – Pobierz zaproszenie
 • 8 czerwca w siedzibie firmy GARO Polska sp. z o.o. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.: “Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA)”. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie poszczególnych etapów projektu oraz trwających audytów wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej.
Maj 2017
 • 5 maja został podpisany List Intencyjny między MP Polskie Klastry sp. z o.o., a TÜV SÜD Polska z o.o. w zakresie współpracy w tematyce zgodnej z europejskim projektem EE-METAL: “Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry”
Kwiecień 2017
 • 26-27.04.2017 r. MISJA KLASTRA METALOWEGO METALIKA – HM 2017 W dniach 26-27.04.2017 r. odbyła się misja Klastra Metalowego METALIKA na targi Hannover Messe 2017. W programie wyjazdu mieliśmy  Guided Tour – zwiedzanie z przewodnikiem po wybranych stoiskach na targach, prezentujące w praktyce koncepcję Industry 4.0 („Industry 4.0 & Industrial Internet”), spotkanie Klastra Metalowego METALIKA z Metal Industry Cluster Berlin Brandenburg („Cluster to Cluster meeting:  Industry 4.0 – the challenge for metal and metalworking SME’s”), zwiedzanie stoisk wystawców klastra niemieckiego Metal Industry Cluster Berlin Brandenburg oraz stoisk wystawców prezentujących osiągnięcia w zakresie zastosowania energooszczędnych rozwiązań w sektorze przemysłu metalowego i maszynowego pod kątem efektywności energetycznych (oprogramowania, urządzenia, systemy). Podczas „Polish Night” – Noc Wystawców mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z p. Jadwigą Emilewicz – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Marzec 2017
 • Dnia 14-15 marca w Lyonie, we Francji odbyło się seminarium projektu EE-METAL. Organizatorem było Metallurgie Rhodanienne. W programie seminarium znalazły się zagadnienia efektywności energetycznej, a w tym realizacja audytów energetycznych w przedsiębiorstwach MŚP przemysłu metalowo – maszynowego. Poruszano również tematykę wdrożenia normy ISO 50001. W tym celu prezentację wygłosiła przedstawicielka francuskiego stowarzyszenia normalizacyjnego AFNOR. Uczestniczy zwiedzali również centrum szkoleniowe ufundowane przez regionalne przedsiębiorstwa. Centrum kształci rocznie 1500 uczniów oraz świadczy usługi szkoleniowe dla lokalnych firm.
Luty 2017
 • OSTATNIE MIEJSCA NA BEZPŁATNE AUDYTY ENERGETYCZNE DLA MŚP PRZEMYSŁU METALOWO-MASZYNOWEGO (MMA) – GRUPY PKD 24, 25 i 28 bezpłatne audyty energetyczne skierowane do sektora MŚP przemysłu metalowo-maszynowego według specjalnie opracowanej metodologii, a także bezpłatne: – przeszkolenie pracowników firmy w zakresie oszczędności energetycznej, – przygotowanie 2 firm do wdrożenia standardu zarządzania energią (ISO 50001). Jest to szansa dla polskich firm, by zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty funkcjonowania firmy. Co należy zrobić by wziąć udział w projekcie? Wypełnić kwestionariusz (wystarczy odpowiedzieć na pierwsze 4 pytania oznaczone gwiazdką) i odesłać skan załączonego kwestionariusza na adres: biuro@polskieklastry.org lub skontaktować się z nami telefonicznie: Marek Dymsza, t.: 603 798 785. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.ee-metal.com
Styczeń 2017
 • 30 stycznia została podpisana trójstronna Umowa współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną S.A. w Warszawie oraz MP Polskie Klastry sp. z o.o. i Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o. w zakresie rozwijania idei efektywności energetycznej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw branży metalowo – maszynowej, przy jednoczesnym wsparciu przez PGE działalności realizowanej przez MPPK i AUiPE, wymiany poglądów oraz doświadczeń, jak również wspieranie pozytywnego wizerunku Stron Umowy.
Listopad 2016 Październik 2016 Wrzesień 2016
 • W dniach 15-16 września 2016 r. w siedzibie Associazione Industriale Bresciana w Bresci (Włochy) miało miejsce II spotkanie wszystkich uczestników projektu HORYZONT 2020 w ramach programu “Inteligentna Energia”. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięły udział: Marzena Frankowska i Marek Dymsza (MP Polskie Klastry Sp. z o.o.) oraz Monika Mrówczyńska i Marta Podfigurna (AUiPE z Łodzi). Podczas spotkania zostały podsumowane ostatnie sześć miesięcy wspólnych działań oraz zostały omówione działania na kolejne pół roku.
Czerwiec 2016
 • 16 czerwca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu oraz w siedzibie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Stargardzie odbyły się spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, które dotyczyły prezentacji międzynarodowego projektu EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.:” Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry  Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA). Celem zorganizowanego spotkania było podniesienie świadomości wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej nt. konieczności racjonalnego gospodarowania energią, oraz tworzenia spójnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach. Współgospodarzem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu reprezentowana przez Panią Rektor Jolantę Witek i Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego reprezentowana przez p. Joannę Hajduk.
Kwiecień 2016
 • EE-METAL na Forum Termomodernizacja 2016 12 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). To już szesnasta edycja FORUM organizowanego corocznie przez ZAE, podczas którego dokonano przeglądu najważniejszych aktualnych problemów efektywności energetycznej w budynkach.Głównym tematem tegorocznego FORUM były audyty energetyczne w przedsiębiorstwach. Temat ten wiąże się z przygotowywanymi nowymi przepisami w tym zakresie, a zwłaszcza z ustawą o efektywności energetycznej oraz rolą audytorów i Zrzeszenia w jej wdrażaniu.W ramach FORUM omówione zostały między innymi następujące ważne tematy: 
  • Ustawa o Efektywności Energetycznej – podstawowe nowe rozstrzygnięcia,
  • Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach,
  • Audyty efektywności energetycznej w MŚP – procedury i narzędzia,
  • Ocena poziomu wdrożenia dyrektywny EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków,
  • Rozwiązania podnoszące Efektywność Energetyczną w przemyśle,
  • Finansowanie projektów Efektywności Energetycznej w przedsiębiorstwach,
  Starano się także odpowiedzieć na pytanie: Co dalej z Efektywnością Energetyczną? Jednym z prelegentów był Andrzej Gołąbek (AUiPE w Łodzi), który omówił międzynarodowy projekt EE-METAL dotyczący poprawy efektywności energetycznej w MŚP z branży przemysłu metalowego i maszynowego. Projekt ma za zadanie tworzenie innowacyjnych narzędzi (technicznych, informacyjnych, handlowych i finansowych) umożliwiających przezwyciężenie istniejących barier, które utrudniają wdrożenie w tych przedsiębiorstwach działań energooszczędnych. Szczegółowe informacje o FORUM na stronie www.zae.org.pl. AUIPE jest partnerem Klastra Metalowego METALIKA w projekcie EE-METAL, odpowiedzialnym za przeprowadzanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach objętych projektem.
Marzec 2016

Comments are closed.