METALIKA Metal Cluster

The Cluster was established in March 2011 and is located in the north-western region of Poland. The aim of its initiative is the dynamic development by means of expanding the range of the internal cooperation as well as the cooperation with the external companies (domestic and foreign).
The METALIKA Cluster brings together the companies representing metal industry and the companies operating in metal-related sectors located in the Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, and Pomorskie Voivodeships [West Pomeranian, Greater Poland, and Pomeranian Voivodeships]. The companies operating within the Cluster reach sales of PLN 320 million and employ about 2300 workers.
The vast majority of the companies brought together by the Cluster are the enterprises that have been present on the market for many years. These are both the branch leaders on a national scale as well as important regional players. Almost all of the companies have experience in cooperating with foreign partners, especially those from German and Scandinavian markets. The export of the companies operating within the Cluster reaches up to about 50 per cent. All of the companies find the reliability and quality of production highly important and, therefore, have many certificates as well as specialist trade and national authorizations.

 

Enterprises operating in the cluster represent the smart specialization of the West Pomeranian Voivodeship “Advanced metal products” (http://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-zachodniego/zaawansowane-wyroby-metalowe)
The institutional members and partners of the METALIKA Cluster also are, among others:

 • The Marshal’s Office of West Pomerania Province,
 • District Office in Wałcz,
 • Municipal Office and City of Goleniów,
 • University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
 • West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty Of Mechanical Engineering and Mechatronics,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • State Vocational College in Wałcz,
 • District Employment Agency in Wałcz,
 • Regional Centre for Innovation and Technology Transfer in Szczecin,
 • Poznan Science and Technology Park,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Metal Industry Cluster Berlin-Brandenburg (WFBB).

The Coordinator of the Cluster is the company MP Polskie Klastry Sp. z o.o.

THE OFFER OF THE CLUSTER:
• The structure of the METALIKA Cluster, being unique on a national scale, in terms of the resources and abilities of the companies belonging to it, enables the comprehensive implementation of orders placed by the metal industry.
• Thanks to its capability to cooperate within its structure, the Cluster is able to cooperate with the external partners through cluster-sourcing.
• The resources being in possession of the Cluster are characterized by high technological innovation which affects the usefulness of the products and services being offered.
• The companies belonging to the Cluster execute orders made by the following branches: maritime, off-shore, construction, agricultural, automotive (trucks and buses), railways, vehicle diagnostics, wind farms and environmental preservation, advanced machines and equipment for metal processing.

CONTACT
Cluster Coordinator:
MP Polskie Klastry Sp. z o.o.
Tel.+48 606 280 653 (EN, FR)
+48 603 798 785 (EN)
biuro@klastermetalika.pl
www.klastermetalika.pl


W dniu 11 października 2022 r. odbyło się IV spotkanie z serii SMART2022. P.t.: „Wyzwania gospodarcze, a transformacja cyfrowa przemysłowych MŚP” zorganizowana przez Klaster METALIKA dla Przemysłu wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Nauk Stosowanych. W pierwszej części spotkanie miało charakter prezentacji, opisujących zastosowanie rozwiązań z zakresu: Rozwiązań dla MŚP w okresie dynamicznych zmian rynkowych. Swoje tematy przedstawili: Grzegorz Kowalewski z EURODORADZTWA, Piotr Wielgat z InTechMet, mecenas Michał Jędrzejczyk oraz dyrektor COP Poznań Andrzej Rosiek z ARP.
Druga część spotkania była poświęcona warsztatom SMART2022: Jak skorzystać z cyfryzacji?
I obejmowała kilka zagadnień: „Wdrażanie transformacji cyfrowej w opinii przedsiębiorstw przemysłowych” – prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński;
„Kompetencje przyszłości” – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
„Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości” – Wojciech Kmiecik, główny specjalista Działu Strategii i Rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
„Wprowadzenie do Przemysłu Przyszłości, modele biznesowe, zarządzanie zmianą” – dr Jarosław Rubin – ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
Dziękujemy naszym Partnerom merytorycznym oraz wszystkim którzy się zarejestrowali za udział w spotkaniu.
Konferencja cieszyła dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i została dobrze oceniona przez uczestników. Do zobaczenia za rok na kolejnym SMART.

 

Comments are closed.