Aktualności i Galerie 2022

Grudzień 2022

 • Na zaproszenie p. Burmistrza Macieja Żebrowskiego reprezentującego Urząd Miasta Wałcz uczestniczyliśmy w konferencji nt. zielonej energii, która miała miejsce 12 grudnia w Wałczu.
  Efektem konferencji jest podpisanie porozumienia dla utworzenia Międzyregionalnego Centrum Zielonych Technologii w Wałczu.
  Partnerami strategicznymi konferencji byli: Miasto Wałcz, Polska Grupa Wodorowa, Klaster METALIKA dla Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Gryficki Klaster Energii.
 • 8 grudnia odbyło się IV Spotkanie Nauki z Biznesem organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

  IV Spotkanie Nauki z Biznesem było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z przedsiębiorcami. Nie zabrakło też pracownika Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz konsultantek Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia. Dodatkowe możliwości wsparcia zaprezentowali konsultanci Enterprise Europe Network. Spotkanie było również sposobnością, by zaprezentować Klaster Metalika dla Przemysłu, a także wysłuchać informacji o Europejskich Hubach Innowacji Cyfrowych i możliwościach ich wykorzystania. W spotkaniu uczestniczyło kilku klastrowiczów METALIKI, którzy przyjechali, by zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi i możliwościami współpracy z ZUT-em. Dziękujemy za zaproszenie klastra na spotkanie i do zobaczenia za rok.

Listopad 2022

 • 30 listopada miała miejsce pierwsza na taka skalę w naszym województwie konferencja naukowo-techniczna: H2Szczecin Wodór napędem regionuzorganizowana przez Klaster METALIKA dla Przemysłu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego WZP i Uniwersytetu Szczecińskiego.Partnerami strategicznymi był Bank Gospodarstwa Krajowego i ENEA S.A., partnerem głównym: Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o., a partnerem technologicznym: Air Products sp. z o.o. Organizacja wydarzenia była odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony różnych środowisk (biznes, nauka, samorząd) Województwa Zachodniopomorskiego, z którymi aktywnie współpracuje Klaster METALIKA.Konferencja miała na celu:
  • Prezentację aktualnych dokonań w zakresie rozwiązań wodorowych oraz potencjału regionu.
  • Identyfikację i aktywizację interesariuszy regionalnych, stworzenie platformy współpracy oraz zachęcenie samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców do włączenia się w proces tworzenia i rozwoju gospodarki wodorowej w Województwie Zachodniopomorskim.
  • Zaznaczenie Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego oraz działających tu interesariuszy na mapie istotnych aktorów włączających się w budowę polskiej i europejskiej gospodarki wodorowej.
  • Prezentację dobrych praktyk w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej.

  Wydarzenie miało charakter regionalny, a jednocześnie ogólnopolski poprzez zaproszenie do współpracy strategicznych partnerów oraz ekspertów.

  Konferencję otworzył Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

  Konferencja była podzielona na IV sesje (AGENDA do pobrania w PDF):

  I SESJĘ PLENARNĄ: „Wodór szansą na zrównoważony rozwój”
  II SESJĘ NAUKOWĄ: „Znaczenie nauki w rozwoju gospodarki wodorowej”
  III SESJĘ SAMORZĄDOWĄ: „Wyzwania gospodarki wodorowej w praktyce samorządów”
  IV SESJĘ REGIONALNĄ: „Zachodniopomorska Dolina Wodorowa – quo vadis?”
  Konferencja okazała się ogromnym sukcesem wszystkich osób biorących w niej udział. Do zobaczenia za rok!

  link do serwisu zdjęciowego: https://photos.app.goo.gl/3UcqTgP7mY5PCNyT7 z konferencji H2Szczecin Wodór napędem regionu

  Agenda konferencji H2Szczecin (PDF)

Październik 2022

 • Uroczyste otwarcie Aparthotelu w Wałczu, nowej inwestycji firmy EKOMECH Sp. z o.o.
  W uroczystości otwarcia uczestniczyło wielu znakomitych gości ze świata biznesu, nauki, mediów i polityki. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz prezentacji kolejnej inwestycji firmy EKOMECH – kompleksu energooszczędnych domów Ku Słońcu Ustronie Morskie / Kukinka. To było bardzo udane spotkanie, a Wałcz zyskał obiekt o wysokim standardzie.
 • W dniu 11 października 2022 r. odbyło się IV spotkanie z serii SMART2022. P.t.: „Wyzwania gospodarcze, a transformacja cyfrowa przemysłowych MŚP” zorganizowana przez Klaster METALIKA dla Przemysłu wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Nauk Stosowanych. W pierwszej części spotkanie miało charakter prezentacji, opisujących zastosowanie rozwiązań z zakresu: Rozwiązań dla MŚP w okresie dynamicznych zmian rynkowych. Swoje tematy przedstawili: Grzegorz Kowalewski z EURODORADZTWA, Piotr Wielgat z InTechMet, mecenas Michał Jędrzejczyk oraz dyrektor COP Poznań Andrzej Rosiek z ARP.
  Druga część spotkania była poświęcona warsztatom SMART2022: Jak skorzystać z cyfryzacji?
  I obejmowała kilka zagadnień: „Wdrażanie transformacji cyfrowej w opinii przedsiębiorstw przemysłowych” – prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński;
  „Kompetencje przyszłości” – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
  „Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości” – Wojciech Kmiecik, główny specjalista Działu Strategii i Rozwoju Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;
  „Wprowadzenie do Przemysłu Przyszłości, modele biznesowe, zarządzanie zmianą” – dr Jarosław Rubin – ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
  Dziękujemy naszym Partnerom merytorycznym oraz wszystkim którzy się zarejestrowali za udział w spotkaniu.
  Konferencja cieszyła dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i została dobrze oceniona przez uczestników. Do zobaczenia za rok na kolejnym SMART.

Wrzesień 2022

 • Fabryka Przyszłości 2022

  Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji Konkursu Fabryka Przyszłości organizowanej w ramach działań Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości.
  Fabrykę/przedsiębiorstwo można zgłosić we wszystkich siedmiu lub w wybranych kategoriach konkursowych:
  1. Zaawansowane Technologie Produkcyjne
  2. Fabryka Cyfrowa
  3. Fabryka Ekologiczna
  4. Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta
  5. Organizacja skupiona na człowieku
  6. Inteligentna produkcja
  7. Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuch wartości
  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022. Wzór wniosku znajduje się na stronie: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/konkursy/fabryka-przyszlosci-2022/
 • Nasz członek klastra METALIKA dla Przemysłu Grupa Garo, dostarczający na europejskie rynki stacje do ładowania samochodów elektrycznych, rozpoczęła budowę nowej hali produkcyjnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Szczecinie-Trzebuszu. W 5 września na placu budowy przy ul. Kadmowej w Szczecinie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Dziękujemy za zaproszenie, jesteśmy dumni mając takiego partnera w klastrze!

Sierpień 2022

 1. Po długich staraniach 22 sierpnia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Klaster METALIKA dla Przemysłu.
 2. Klaster METALIKA dla Przemysłu bierze udział w powołanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Grupie Roboczej nr 7 – rozwój dolin wodorowych oraz współpraca interesariuszy.Grupa koordynowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. Jako priorytetowe wybrano zadania, które realizują cele Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 oraz które zostały wpisane na horyzont czasowy 2021 / 2022 / 2023.Bierzemy udział w dwóch podgrupach:
  • Zadanie nr 1.6. Budowa i rozwój klastrów, hubów, dolin wodorowych demonstratorów, modeli biznesowych, i technologicznych, uwzględniających rozwój pełnych łańcuchów wartości technologii wodorowych (cel nr 1) + zadanie nr 2.13 – studia wykonalności dolin wodorowych (cel nr 2)
   • Lider: Dolnośląska Dolina Wodorowa
  • Zadanie nr 5.5 – utworzenie struktury odpowiedzialnej za koordynację działań dolin wodorowych (z wyłączeniem aspektów finansowych, które będą opracowane w Gr. 5
   • Lider: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Z ramienia Klastra w pracach uczestniczą: prof. UG dr hab. Anna Lis oraz prof. US. dr hab. Marzena Frankowska i Marek Dymsza.

Czerwiec 2022

 • 10 czerwca na zaproszenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych UM WZP w ramach wizyty studyjnej w województwie zachodnio-pomorskim uczestników JST z regionu kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” miała miejsce prezentacja Klastra METALIKA dla Przemysłu pt.: Rozwój kompetencji przyszłości przemysłu metalowo-maszynowego w praktyce”, którą przedstawił Marek Dymsza.
 • Uczestniczyliśmy w konferencji nt. Przemysłu 4.0, organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Platformę Przemysłu Przyszłości, której partnerem był m.in. Klaster METALIKA dla Przemysłu. Konferencja odbyła się 2 czerwca w Szczecinie w hotelu Bukowy Park.
  Poruszane zagadnienia:
  – Transformacja w kierunku Przemysłu Przyszłości, przykłady wdrożenia – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT,
  – SMART FACTORY 4.0 – jako przykład regionalnej nauki biznesu – dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT, •
  – Główne paradygmaty czwartej rewolucji przemysłowej – przykłady udanych wdrożeń w polskim przemyśle maszynowym – Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor ZUT,
  Plany BGK dla wsparcia projektów rozwojowych w kierunku Przemysłu Przyszłości Edyta Płanka – Dyrektor Rozwoju Regionu Lubuskiego w BGK
  Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.
 • Maj 2022
  • W dniu 20 maja 2022 r. odbyło się historyczne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Klaster METALIKA dla Przemysłu. Porządek spotkania obejmował: wybranie przewodniczącego zebrania, którym został p. Bogdan Białas i sekretarza: p. Roberta Sylwesiuka. W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja modelu działania stowarzyszenia, podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia, zapoznanie się z projektem statutu i podjęcie uchwały o jego przyjęciu, zadeklarowanie członkostwa w stowarzyszeniu, wybranie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady Organizacyjnej. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie. Otwieramy nowy rozdział naszego Klastra METALIKA dla Przemysłu.
  • Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. Przemysłu 4.0 organizowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, której partnerem jest Klaster METALIKA dla Przemysłu. Konferencja odbywa się 2 czerwca w Szczecinie, a szczegółowa agenda oraz sposób rejestracji na wydarzenie zamieszczone są w załączniku (Program) i zaproszeniu.

   Program do pobrania:
   PROGRAM konferencji 'Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję’ Szczecin 02.06.2022

  Kwiecień 2022

  • 23 kwietnia uczestniczyliśmy w Jubileuszu 30 lecia Zakładu Mechanicznego METALTECH sp. z o.o. z Mirosławca. Uroczystość odbyła się w Pile w Auditorium Maximum. Na jubileusz przybyło wielu wspaniałych zaproszonych gości. Były wspomnienia, pokazane w przygotowanym na tą okazję filmie, przemówienia, kwiaty i gratulacje. Po części oficjalnej odbył się koncert Justyny Steczkowskiej, który obfitował w wiele zaskakujących zwrotów akcji. Gratulujemy! I życzymy wielu dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszów!

  Marzec 2022

  • 25 marca w Wałczu odbyło się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra METALIKA.
   W pierwszej części spotkania przedstawiono i omówiono: Raport z podsumowania roku 2021, zmianę dotychczasowej nazwy klastra na: Klaster METALIKA dla Przemysłu, koncepcję powołania stowarzyszenia „Klaster METALIKA dla Przemysłu”, badania „Analiza potrzeb podmiotów klastrowych”, inteligentną specjalizację WZP „Inteligentne metody wytwarzania maszyn i dóbr”, gospodarkę wodorową i Zachodniopomorską Dolinę Wodorową.
   W drugiej części miały miejsce prezentacje nowych członków klastra METALIKA firm: CERMAR INDUSTRY SP. Z O.O., LIBERSKA DB i ZAKŁAD METALOWY ALEM SP. Z O.O. oraz prezentacje gospodarzy spotkania i zaproszonych gości:

    • „Możliwość współpracy PWSZ w Wałczu z Przedsiębiorcami Klastra METALIKA,” dr Mariusz Wojtalik, prof. PWSZ
    • „Oferta finansowa ARP SA” – Andrzej Rosiek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Poznań, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
    • „Finansowanie rozwoju przemysłu przez BGK”, Sebastian Skrzypek, Specjalista ds. projektów rozwojowych, Bank Gospodarstwa Krajowego
    • „Rynek stali zdaniem eksperta” – Jakub Szkopek, analityk rynku akcji spółek przemysłowych, Erste Group Polska

   Po części oficjalnej miała miejsce uroczystość XI urodzin Klastra Metalowego METALIKA, za życzenia i prezenty bardzo dziękujemy.

Styczeń 2022

 • GARO zainwestuje w nowy obiekt produkcyjno-logistyczny w Polsce w celu znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych w obszarze biznesowym GARO E-mobility. Zarząd GARO AB podjął decyzję o inwestycji w nowy obiekt produkcyjno-logistyczny w Szczecinie, w bliskim sąsiedztwie istniejącego obiektu. Nowa powierzchnia obiektu wyniesie około 15 000 mkw. i pozwoli na znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych przede wszystkim w obszarze biznesowym GARO E-mobility, a także w obszarze biznesowym GARO Electrification. Rozpoczęcie projektu planowane jest na drugi kwartał 2022 r., a ukończenie obiektu do lata 2023 r. Istniejący obiekt ma wystarczającą zdolność produkcyjną do czasu uruchomienia nowego obiektu. Całkowity budżet inwestycyjny wynosi około 75 mln SEK.

Comments are closed.