Koordynator MP Polskie Klastry

Koordynator MP Polskie Klastry

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem wyspecjalizowanych firm marketingowych na rzecz koordynacji Klastra METALIKA dla Przemysłu. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców działających w branży metalowej i komplementarnej, jednostek sfery badawczo-rozwojowej (B+R), instytucji otoczenia biznesu, a także jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek administracji publicznej w stałej współpracy opartej o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład Klastra. Ma to również związek z wizją rozwoju regionu w oparciu o wykreowanie marki Klastra.

Dwa razy do roku organizowane są spotkania z cyklu „Dobre praktyki METALIKI”, które mają miejsce w przedsiębiorstwach należących do klastra. Jest to świetna okazja, by się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami. Ponadto każde spotkanie ma swój temat przewodni, np. lean management, organizacja procesu, efektywność energetyczna i inne.

Każdego roku organizowane są również wyjazdowe warsztaty klastrowe połączone ze spotkaniem integracyjnym.

W efekcie działań koordynatorów Klaster METALIKA dla Przemysłu został zakwalifikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do:

  • grona najważniejszych klastrów województwa zachodniopomorskiego (katalog i wystawa klastrów 2012),
  • badania Benchmarking Klastrów w Polsce – edycja 2012, 2014 i 2018,
  • udziału w ogólnopolskim katalogu klastrów, będącym przedmiotem promocji na rynkach zagranicznych

USŁUGI KOORDYNATORA MP POLSKIE KLASTRY w zakładce: OFERTA

Comments are closed.