Oferta

Klaster METALIKA dla Przemysłu jako Instytucja Otoczenia Biznesu oferuje usługi doradcze dla klientów biznesowych do działań w następujących obszarach:

 1. Doradztwa w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy),
 2. Doradztwa w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe),
 3. Doradztwa w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów),
 4. Doradztwa w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie oraz doskonalenie systemów i procesów zarządzania),
 5. Doradztwa w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Projekty dla klientów biznesowych

 • Badania rynku
 • Badania marketingowe
 • Projekty wspierające rozwój
 • Strategie
 • Doradztwo
 • Komunikacja z rynkiem

Projekty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST):

 • Pomoc w opracowaniu oferty JST w celu pozyskania inwestorów
 • Wzmocnienie wiarygodności JST w rozmowach z inwestorami (opracowujemy listę argumentów)
 • Zainicjowanie długofalowego programu pozyskiwania inwestorów
 • Wypracowanie znaczącej roli JST na mapie regionu i Polski
 • Badania w obszarach społecznych i gospodarczych
 • Opracowanie strategii
 • Pomoc w pozyskaniu sponsorów i patronów medialnych
 • Projekty w zakresie komunikacji z otoczeniem

OFERTA KLASTRA W ZAKŁADCE: KLASTER METALIKA

Comments are closed.