Klaster METALIKA

Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). Klaster METALIKA dla Przemysłu skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Firmy działające w ramach klastra osiągają sprzedaż na poziomie 410 mln zł, zatrudniając ok. 2500 pracowników.

Zdecydowana większość firm skupionych w klastrze to przedsiębiorstwa o wieloletniej tradycji działania na rynku. Są to zarówno liderzy w branży w skali krajowej jak i ważne podmioty regionalne. Prawie wszystkie firmy mają doświadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi, szczególnie z rynku niemieckiego oraz rynków skandynawskich.

Eksport przedsiębiorstw klastra ogółem kształtuje się na poziomie ok. 50%.

Dla wszystkich firm szczególnie ważna jest rzetelność i jakość produkcji dlatego posiadają one wiele certyfikatów i specjalistycznych dopuszczeń branżowych i narodowych.

Przedsiębiorstwa działające w klastrze reprezentują inteligentną specjalizację województwa zachodniopomorskiego „INTELIGENTNE METODY WYTWARZANIA WYROBÓW I MASZYN” (http://https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/inteligentne-specjalizacje-2021-2027).

Członkami i partnerami Klastra METALIKA dla Przemysłu są również:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Starostwo Powiatowe w Wałczu,
 • Urząd Miasta i Gminy Goleniów,
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Metal Industry Cluster Berlin-Brandenburg (WFBB).

Współkoordynatorem klastra jest również spółka MP Polskie Klastry sp. z o.o.

OFERTA KLASTRA

Unikatowa w skali kraju konstrukcja klastra METALIKA dla Przemysłu pod względem zasobów i umiejętności firm stowarzyszonych w inicjatywie pozwala na kompleksową realizację specjalistycznych zamówień z branży metalowej.

Dzięki zdolności do kooperacji wewnętrznej klaster ma możliwość współpracy z partnerami zewnętrznymi na zasadzie cluster-sourcing.

Posiadane przez klaster zasoby charakteryzują się wysoką innowacyjnością technologiczną, która wpływa na użyteczność oferowanych produktów i usług.

Przedsiębiorstwa klastrowe realizują zlecenia dla branży morskiej, off-shore’owej, budowlanej, rolniczej, motoryzacyjnej (samochodów ciężarowych i autobusów), diagnostyki samochodowej, farm wiatrowych i ochrony środowiska, rowerowej oraz zaawansowanych maszyn i urządzeń związanych z obróbką metalu.

KONTAKT

Stowarzyszenie Klaster METALIKA dla Przemysłu
Współkoordynator klastra
MP Polskie Klastry sp. z o.o.
biuro@klastermetalika.pl
www.klastermetalika.pl

Tel. +48 606 280 653 (EN, FR) – dr hab. prof. US. Marzena Frankowska, Prezes Zarządu
Tel. +48 603 798 785 (EN) – Marek Dymsza, Wiceprezes ZarząduJubileusz 10-lecia Klastra METALIKA

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 25 czerwca w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele środowisk naukowych oraz pomysłodawcy i założyciele Klastra z byłą rektor PWSZ w Wałczu dr hab. Jolantą Witek prof. AJP, Starostą Wałeckim dr. Bogdanem Wankiewiczem, Sekretarzem Powiatu i jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu Zbigniewem Wolnym oraz klastrowi przedsiębiorcy z trzech województw, W gronie gości znaleźli się ponadto obecny Rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski oraz Prorektor dr Kamila Trojanowska.

Uroczystość prowadzili koordynatorzy Klastra METALIKA dr hab. Marzena Frankowska prof. US i Marek Dymsza.

Marzena Frankowska odczytała listy gratulacyjne w związku z jubileuszem 10-lecia Klastra METALIKA, jakie przesłali JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, który honorowym patronatem objął utworzenie klastra w 2011 roku oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

Po odczytaniu listów gratulacyjnych nastąpił pokaz slajdów, ilustrujących osiągnięcia z 10-letniej działalność klastra METALIKA. Uhonorowano również członków założycieli METALIKI, którzy 10 lat temu podpisywali umowę klastra. W drugiej części spotkania uczestnicy jubileuszu zwiedzili Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. Ostatnim punktem jubileuszu było spotkanie na Zamku w Tucznie. Dziękujemy wszystkim osobom za maile, ciepłe słowa, życzenia i obecność z nami podczas spotkania w Wałczu i na zamku w Tucznie.

 

LISTY GRATULACYJNE:

Prezentacja w PDF-ie

 

  Program w PDF-ie

Comments are closed.