Aktualności i Galerie 2011

Archiwum 2011

Grudzień

 • Udział w konferencji: European Cluster Conference: On behalf of the DG Enterprise and Industry of the European Commission, ZENIT and Clusterland Upper Austria have developed the social-business network “European Cluster Collaboration Platform (ECCP)”
 • Propozycje Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
 • Działanie 5.1. POIG wniosek na inwestycję w Centrum Badawczo – Rozwojowe Klastra METALIKA przy PWSZ

Listopad

 • Udział w Konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie pt. Polskie Klastry jako innowacyjna forma wsparcia biznesu – rola klastrów
 • Prezentacja na temat obniżenia kosztów zakupu gazów technicznych
 • POIG 5.1 Centrum Badawczo-Rozwojowe klastra METALIKA
 • Prezentacja przedstawiciela Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
 • Podsumowanie podjętych działań dotyczących wniosku do 5.1. POIG na inwestycję w Centrum Badawczo – Rozwojowe
 • Specjalistyczne usługi doradcze dla członków klastra Metalika

Wrzesień

 • Oferta Shell Polska na temat obniżenia kosztów zakupu paliw płynnych
 • Mała Analiza – zestawienie zbiorcze

Lipiec

 • Spotkanie na temat obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej
 • PWSZ: prezentacja kierunku politechnicznego, projektu „Gospodarka-Innowacje-technologie” i symulatora do nauki spawania
 • Wstępne podsumowanie tzw. Małej analizy

Czerwiec

 • Przeprowadzenie tzw. małej analizy przedsiębiorstw Klastra Metalowego METALIKA

Maj

 • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klastra
 • Informacja nt. złożonego wniosku do PARP POIG działanie 5.1.
 • Przedstawienie ramowego planu działań na rok 2011
 • Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klastra Metalowego „METALIKA”
 • Nawiązanie współpracy z Klasterem  Chemicznym “Zielona Chemia”, Klasterem „Berlin – Szczecin – Bałtyk”, Regionalnym Centrum Klasteringu przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie

Marzec

  • Koordynator – cel działania i zadania
  • Działanie 5.1 POIG
  • Omówienie wniosku do PARP
  • Sprawy formalno – prawne (podpisanie umowy i statutu)
  • Udział w konferencji: „Clusters as Drivers of Competitiveness: Strategies and Policy Issues” Park Naukowo-Technologiczny oraz Uniwersytet we Fribourgu, SzwajcariaUdział w konferencji: „Clusters as Drivers of Competitiveness: Strategies and Policy Issues” Park Naukowo-Technologiczny oraz Uniwersytet we Fribourgu, Szwajcaria

Wałcz ma swoją Metalikę
(artykuł) http://www.ziemiawalecka.pl/news/Z_Miast_i_Gmin/Walcz_ma_swoja_Metalike/1,1,107,index.html

Luty

 • Pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawienie idei Klastra Metalowego
 • Współpraca i kooperacja w klastrze
 • Model biznesowy Klastra Metalowego w Wałczu
 • Aspekty prawne powołania klastra

 

Comments are closed.