SMART 2021

10 grudnia 2021 ON-LINE

Rada Naukowa

dr hab. prof. US Marzena Frankowska -Uniwersytet Szczeciński –Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. inż Kesra Nermend – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. inż Mirosław Pajor –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. prof. PRz Bogusław Bembenek –Politechnika Rzeszowska
dr hab. prof. ZUT Katarzyna Cheba – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. prof. US Wojciech Drożdż -Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. PZ Sławomir Kłos – Politechnika Zielonogórska
dr hab. prof. PG Anna Lis –Politechnika Gdańska
dr hab. prof. UEP Anna Łupicka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż prof. UO Rafał Matwiejczuk – Uniwersytet Opolski
dr hab. prof. SGH Katarzyna Nowicka –Szkoła Główna Handlowa w Warszawa
dr hab. prof. AJP Jolanta Witek –Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
dr prof. PWSZ Bogdan Wankiewicz –Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
dr Barbara Czerniachowicz –Uniwersytet Szczeciński
dr Joanna Drobiazgiewicz – Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Wojciech Musiał –Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe PWSZ w Wałczu/ Politechnika Koszalińska
dr Marcin Rabe – Uniwersytet Szczeciński
dr Andrzej Rzeczycki – Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny

dr hab. prof. US Marzena Frankowska – koordynator

Katedra Logistyki Uniwersytet Szczeciński:
dr Joanna Drobiazgiewicz – sekretarz
dr Marcin Rabe
mgr inż. Justyna Myszak
mgr Maciej Śniegowski
Koło Naukowe LEAN&SMART
Klaster METALIKA:
Marek Dymsza
Monika Bobik – Frankiewicz
Anna Szczucińska

PROGRAM

10.00 – 11.00 Sesja 1: Przemysł 4.0 w rozwoju przemysłowych MŚP
Przywitanie uczestników konferencji
– prof. dr hab. inż. Kesra Nermend , Dyrektor Instytutu Zarządzania
Innowacyjność w nowej perspektywie programowania 2021-2027. Wybrane aspekty. – Paweł Szeremet, Kierownik Biura ds. Innowacyjności i inteligentnych specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Rozwój obszarów kompetencji przedsiębiorstw przemysłowych
– Marek Dymsza, Wiceprezes MP Polskie Klastry sp. z o.o., KM METALIKA
Znaczenie rozwiązań Przemysłu 4.0 dla rozwoju konkurencyjności MŚP
– dr hab. prof. US Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński
Audyt bazowy Przemysłu 4.0 – znaczenie, metodyka i efekty
– dr hab. prof. UZ Sławomir Kłos, Uniwersytet Zielonogórski
11.00 – 11.15 Przerwa & sesja posterowa
11.15 – 12.15 Sesja 2: Możliwości wdrożenia dedykowanych rozwiązań Przemysłu 4.0 w obszarze systemów informatycznych w firmie produkcyjnej
REKORD SI: Sterowanie Produkcją w systemie ERP – Robert Sylwesiuk, Kierownik Zespołu Handlowego
EDOCS Systems: System realizacji i optymalizacji produkcji EDOCS MES jako fundament Przemysłu 4.0 – Tomasz Kowalczyk, Dyrektor Handlowy
SOLIDEXPERT: Zarządzanie dokumentacją projektową w oparciu o rozwiązania SaaS – Krzysztof Baran, Dyrektor ds. Rozwiązań biznesowych
12.15 -12.30 Przerwa & sesja posterowa
12.30 – 13.30 Sesja 3: Możliwości wdrożenia dedykowanych rozwiązań Przemysłu 4.0 w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji oraz intralogistyki
ASTOR: Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych – Grzegorz Kaczmarek, Z-ca Dyrektora Oddziału ASTOR Zachód
EUROPA SYSTEMS: Automatyzacja Magazynu i Logistyka Produkcji – Krzysztof Małek, Kierownik sprzedaży
BOSSARD: Inteligentne systemy do zarządzania częściami C– Marek Misiuk, Logistics Project Leader, Kamil Pacocha, Engineering Manager
13.30 – 14.00 Sesja 4: Q&A oraz sesja posterowa
HACKATHON JAKO SPOSÓB ROZWOJU INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ FIRM PRZEMYSŁOWYCH W KLASTRZE – dr hab. BOGUSŁAW BEMBENEK, prof. PRZ, Politechnika Rzeszowska
ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA PUBLIKACJI NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMYSŁU 4.0 W WYBRANYCH BAZACH NAUKOWYCH – dr hab. Jolanta Witek, prof. AJP Akademia im. Jakuba z Paradyża, dr hab. Krzysztof Błoński, Uniwersytet Szczeciński
MANAGING THE PRODUCTION IN A CAST IRON COMPANY USING THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT – Radoslaw Miśkiewicz, PhD, DSc., University of Szczecin, Poland
OGRANICZENIA WDRAŻANIA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W MŚP NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ EKSPERTÓW RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – dr Agnieszka Malkowska, Uniwersytet Szczeciński, dr Arkadiusz Malkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I CO DALEJ? – dr Karolina Drela, Uniwersytet Szczeciński
UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH STRATEGII SMART SPECIALISATION – dr Magdalena Kogut- Jaworska, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej
MODEL OF THE IMPACT OF SMART SPECIALISATION STRATEGIES ON INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES . POLAND CASE STUDY – dr Magdalena Kogut-Jaworska, University of Szczecin , Institute of Management, dr inż. Elżbieta Ociepa- Kicińska, University of Szczecin, Institute of Spatial Management and Socio -Economic Geography
DETERMINANTY ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – KONCEPCJA BADAWCZA ORAZ WYZWANIA PRZEMYSŁU 4.0. – mgr Maciej Śniegowski, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Szczeciński
PRZEMYSŁ 4.0 SPOSOBEM NA USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH I LOGISTYCZNYCH – Jóźwiak Kamila, Marcin Sadowski, Damian Swatowski, Uniwersytet Szczeciński, Koło Naukowe Lean&Smart
PARADYGMAT INTELIGENTNEGO ROZWOJU A FUNKCJONOWANIE FIRM PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE – dr hab. Ireneusz Jaźwiński, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, dr hab. Krzysztof Małachowski, prof. PB, Politechnika Bydgoska
ZMIANY W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KONCEPCJI PRZEMYSŁU 4.0. – dr Joanna Drobiazgiewicz, mgr inż. Justyna Myszak, Uniwersytet Szczeciński
14.00 Zakończenie konferencji

Pliki do pobrania:

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

Projekt dofinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00


SMART 2021 Archiwum (kliknij)
SMART 2020 Archiwum (kliknij)
SMART 2019 Archiwum (kliknij)

Comments are closed.